Tư vấn

NHỮNG HỒ SƠ CẦN CÓ TRƯỚC VÀ SAU KHI XÂY DỰNG KHU RESORT TỪ 5 HA TRỞ LÊN.

NHỮNG HỒ SƠ CẦN CÓ TRƯỚC VÀ SAU KHI XÂY DỰNG KHU RESORT TỪ 5 HA TRỞ LÊN.

A. Trước khi vào hoạt động  1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Bản đề nghị thẩm định đánh giá tác động môi trường. - Bản báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh dự án. B. Sau khi đi vào...
QUY ĐỊNH XỬ LÝ BÙN THẢI

QUY ĐỊNH XỬ LÝ BÙN THẢI

QUẢN LÝ BÙN THẢI-NHỮNG THÁCH THỨC Hiện nay, việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái xử dụng chất thải đặc biệt bùn thải từ hệ thống thoát nước (HTTN) và các công trình vệ sinh trong đô thị đã, đang...
GIẤY PHÉP XẢ THẢI - NƯỚC THẢI

GIẤY PHÉP XẢ THẢI - NƯỚC THẢI

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI - NƯỚC THẢI Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một trong những thủ tục giấy phép đóng vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu của mọi cơ sở, công ty, doanh nghiệp,…...
LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ 1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ? Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định...
LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

1. Giấy phép xả thải là gì? Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép không thể thiếu của mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất. Giấy phép xả thải là 1 hình thức chuyển...
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC LÀ GÌ? NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP?

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC LÀ GÌ? NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP?

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì? Nội dung và thời hạn của giấy phép?   Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch...
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP XẢ THẢI

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP XẢ THẢI

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là một trong những thủ tục giấy phép đóng vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu của mọi cơ sở, công ty, doanh nghiệp,… trong quá trình hoạt động sản xuất cũng như hoạt...
LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước Lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước - Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép xả thải uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý:  0905634272 - Mr. Cư Nước có vai trò quan trọng đối với sản xuất và đời...
HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP

Hồ sơ môi trường cần thiết Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở. Công ty Môi Trường Âu Lạc gửi đến quý khách...
TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Tư vấn lập hồ sơ khai thác nước ngầm  Đối tượng phải lập Trường hợp khai thác nước dưới đất quy định tại các điểm sau ở các vùng mà mực nước đã bị suy giảm quá mức thì phải đăng ký : –...
« 1 2 »