THI CÔNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG CUNG CẤP CHO CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG CUNG CẤP CHO CÔNG NGHIỆP

 B1: Nước giếng khoan hiện tại đang được hộ dân sử dụng sẽ được bơm lên tháp oxy hoá loại bỏ Fe, Mn, mùi trong nước. -    B2: Thực hiện quá trình tiếp xúc và keo tụ  sau đó lắng cặn toạn bộ các oxit...
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ

Giải pháp xử lý nước cấp cho doanh nghiệp sản xuất điện tử, đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Giải pháp sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.
Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt

Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt

ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH NƯỚC CẤP SINH HOẠT. Nước cấp, là nguồn nước ngầm sau khi qua hệ thống xử lý của các nhà máy sẽ được cấp đến các khu dân cư để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Đặc...