CHẤT THẢI NGUY HẠI

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tên thủ tục Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Lĩnh vực Môi trường Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan trực tiếp thực hiện:...
KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

1. Chất thải nguy hại       Là những chất có độc tính ăn mòn, gây kích thích, hoạt tính có thể gây cháy hoặc gây nổ gây nguy hiểm cho con người và động vật. 2. Nguồn gốc phát sinh    ...
VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 Môi trường Âu Lạc là công ty chuyên tư vấn các giải pháp và cung cấp các dịch vụ môi trường toàn diện từ lúc doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư đến phê duyệt dự án: Đối với chất thải nguy hại, Môi Trường...