KHẮC PHỤC SỰ CỐ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Dự án khắc phục hệ thống xử lý nước thải

Dự án khắc phục hệ thống xử lý nước thải

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Môi Trường Âu Lạc đã có nhiều kinh nghiệm trong việc khắc phục và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải từ các ngành: thủy sản, dệt, bột giấy, đóng tàu, sinh hoạt, bệnh viện…. Trong...