LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM/ ĐỀ ÁN BVMT CHI TIẾT

1. Đối tượng phải thực hiện báo cáo hoàn thành ĐTM

       Bao gồm các đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điều 12 Nghị định số 18/NĐ-CP  ngày 14 tháng 02 năm 2015.

       Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

       Cơ sở sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đúng tiến độ như trong báo cáo cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

       Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là cơ quan phê duyệt, xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường của dự án.

2. Điều kiện để doanh nghiệp lập báo cáo hoàn thành ĐTM

Để được xác nhận báo cáo hoàn thành ĐTM khi kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

      Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

       Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo đạt đúng quy chuẩn hiện hành.

3. Hồ sơ cần thiết doanh nghiệp lập báo cáo hoàn thành ĐTM

STT

TÊN TÀI LIỆU – GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

1

Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

01

2

Giấy tờ đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà xưởng).

01

3

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc chi tiết.

01

4

Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt, Hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp.

01

5

Bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước thải, nước mưa.

01

6

Bản vẽ - thuyết minh HTXL nước thải  

01

7

Bản vẽ - thuyết minh HTXL Khí thải

01

8

Giấy phép Khai thác nước dưới đất (nếu có)

01

9

Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn nước (nếu có)

01

10

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

01

11

Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

01

12

 Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến công trình bảo vệ môi trường.

01

4. Căn cứ pháp luật báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định số Số: 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

5. Quy trình thực hiện báo cáo hoàn thành ĐTM

Báo cáo hoàn thành ĐTM là quá trình xác nhận việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường, nên ở đây chúng tôi sẽ nói về quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lập báo cáo hoàn thành ĐTM  thông qua  bước cơ bản:

Bước 1: Khảo xác hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường (Công trình xử lý nước thải, Mạng lưới thu gom nước thải, thoát nước, Công trình xử lý bụi, khí thải , Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn, Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại, Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác) đã đăng ký trong ĐTM

Bước 2: Thu thập các mẫu khí thải, chất thải,... đã xác định từ trước đó sau đó đem phân tích tại phòng thí nghiệm.

Bước 3: Tổng hợp thông tin và viết báo cáo

Bước 4 : Nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt

Bước 5. Thẩm định báo cáo tại nhà máy

Bước 6. Chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng và ra Quyết Định

6. Cơ quan phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM

Nộp tại cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM 

Chi cục – sở tài nguyên môi trường đối với các báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp sở quy định tại nghị định 18/2015/NĐ-CP và luật bảo vệ môi trường 2014

 Bộ tài nguyên môi trường đối với trường hợp không nộp cấp sở.

​     Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Đội ngũ nhân viên Công ty Môi trường Âu Lạc sẵn sàng đến tận nơi khảo sát, tư vấn và lập phương án cho Quý khách hàng.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ÂU LẠC

Địa Chỉ : Số 29/24/11 Đường Số  8,  KP 16,  P. Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0931318272 - Mr. Cư

Email: aulac.environment@gmail.com

Website: moitruongaulac.com

Zalo: 0931318272 - Văn Cư