LẬP SỔ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

 I. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) là gì?

   Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH thì phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Trong đó, quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến phân loại, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.
Sau khi lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, các Doanh nghiệp cần phải báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

II. Đối tượng cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH  lớn hơn  600 kg/năm phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

* Căn cứ pháp lý đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại:
- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015, Nghị định của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
- Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2015, thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

III.  Hồ Sơ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại.

1. Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;

2. 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

3. 01 (một) Giấy Quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường/ KH BVMT.

IV. Thời gian và trình thự thực hiện. 

 Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

 

Nếu Doanh nghiệp bạn có thắc mắc, nhu cầu Lập Sổ Đăng Ký Sổ Chủ Nguồn Thải Chất Thải Nguy Hại  thì hãy liên hệ ngay với  chúng tôi để được hỗ trợ tối đa.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ÂU LẠC

Địa Chỉ : Số 29/24/11 Đường Số  8,  KP 16,  P. Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0931318272 - Mr. Cư

Email: aulac.environment@gmail.com

Website: moitruongaulac.com

Zalo: 0931318272 - Văn Cư