NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

1. Thẩm quyền cấp xin giấy phép nhập khẩu phế liệu        Bộ tài nguyên và Môi trường có quyền cấp và cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên...
THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU??

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU??

Công ty tư vấn môi trường Âu Lạc chuyên tư vấn và lập các hồ sơ về nhập khẩu phế liệu cho các doanh nghiệp. Các văn bản pháp luật cần nắm khi doanh nghiệp cần nhập khẩu phế liệu: I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU (1)...