NHỮNG HỒ SƠ CẦN CÓ TRƯỚC VÀ SAU KHI XÂY DỰNG KHU RESORT TỪ 5 HA TRỞ LÊN.

A. Trước khi vào hoạt động

  1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Bản đề nghị thẩm định đánh giá tác động môi trường.

- Bản báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh dự án.

B. Sau khi đi vào hoạt động

1. Bản phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng/lần.

Thực hiện BCGS chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng/1 lần hoặc 1 quý/1 lần nộp về sở TN và MT (đối với những công ty làm ĐTM).

Đo đạc môi trường lao động 6 tháng/1 lần.

3. Sổ đăng ký quản lý CTNH

Hợp đồng thu gom CTNH:

+ Thu gom đủ số mã CTNH đã đăng ký

+ Tối đa 6 tháng 1 lần chuyển giao cho đơn vị thu gom

+ Chứng từ thu gom CTNH theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc quản lý chất thải nguy hại.

+ Bàn giao CTNH cho đơn vị có giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý CTNH.

Hợp đồng thu gom rác sinh hoạt. Khi thu gom phải có

+ Hóa đơn

+ Biên lai thu tiền

Báo cáo quản lý CTNH

+ Chứng từ liên năm bản gốc

+ Hợp đồng thu gom CTNH

+ Hợp đồng thu gom rác sinh hoạt, phế liệu

+ Sổ chủ nguôn thải CTNH

4. Giấy phép khai thác nước ngầm (áp dụng cho Resort khai thác nước ngầm).

Sổ theo dõi lưu lượng nước khai thác hàng ngày.

Lắp đồng hồ, xây bệ bảo vệ.

Gia hạn trước khi giấy phép khai thác nước ngầm hết hạn 3 tháng

 1. Đối tượng thực hiện:  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có khai thác, sử dụng nước ngầm.

 2. Căn cứ pháp lý

  • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);
  • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ Qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (áp dụng trong khi chờ Nghị định mới hướng dẫn Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012);
  • Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 18/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (áp dụng trong khi chờ Thông tư mới hướng dẫn)
 3. Hồ sơ cần thiết

  • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
  • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
  • Sơ đồ vị trí dự án
  • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải
  • Bản vẽ các hệ thống xử lý nước cấp (nếu có)
  • Báo cáo thăm dò nước ngầm
 4. Hồ sơ lưu

  • Giấy phép khai thác nước dưới đất
  • Sổ theo dõi lưu lượng nước khai thác hàng ngày.
  • Lắp đồng hồ, xây bệ bảo vệ.
  • Báo cáo tình hình khai thác nước ngầm: (trước ngày 15/1 của

Phân tích mẫu nước 6 tháng/lần à làm báo cáo tình hình KTNN theo thông tư 02 à gửi Sở TNMT

Lưu ý: Gia hạn trước khi giấy phép khai thác nước ngầm hết hạn 3 tháng

5. Báo cáo tình hình khai thác nước ngầm (áp dụng cho Resort có khai thác nước ngầm)

Phân tích mẫu nước 6 tháng/lần à làm báo cáo tình hình KTNN theo thông tư 02:2015 à gửi Sở TNMT

6. Giấy phép xả thải

 • Lắp đồng hồ đo lưu lượng xả thải
 • Sổ theo dõi lưu lượng xả thải
 • Gia hạn giấy phép xả thải trước khi giấy phép cũ hết hạn 3 tháng

Phân tích mẫu nước 6 tháng/ lần à làm báo cáo tình hình xả thảià gửi sở TNMT.

A. Đối tượng thực hiện

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào nguồn nước nằm ngoài Khu công nghiệp và có lưu lượng lớn hơn 5 m3/ ngày.

B. Căn cứ pháp lý

 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);
 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ Qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước (áp dụng trong khi chờ Nghị định mới hướng dẫn Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012);
 • Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 18/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (áp dụng trong khi chờ Thông tư mới hướng dẫn)

C. Hồ sơ cần thiết

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường.
 • Đánh giá tác động môi trường.
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, cấp nước, thu gom và thoát nước mưa, nước thải.
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý nước thải.
 • Giấy phép đấu nối.

7. Lệ phí xả thải

8. Xin cấp chứng nhận đủ điều kiện PCCC.

 • Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (Mẫu PC21 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an);
 • Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở;
 • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về PCCC phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ PCCC của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;
 • Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân;
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

9. Hồ sơ Vệ sinh An toàn lao động

- 1 năm làm 1 lần theo QĐ 13/2011 BYT nộp lên sở Y tế.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ÂU LẠC

Địa Chỉ : Số 29/24/11 Đường Số  8,  KP 16,  P. Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Văn Phòng: 39 Ngô Văn Sở, KP.Bình Minh 2, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0931318272 - Mr. Cư

Email: aulac.environment@gmail.com

Website: moitruongaulac.com

Zalo: 0931318272 - Văn Cư