THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU??

Công ty tư vấn môi trường Âu Lạc chuyên tư vấn và lập các hồ sơ về nhập khẩu phế liệu cho các doanh nghiệp.

Các văn bản pháp luật cần nắm khi doanh nghiệp cần nhập khẩu phế liệu:

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

(1) Luật Thương mại năm 2005;

(2) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

(3) Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

(4) Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;

(5) Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

(6) Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

II. ĐỐI TƯỢNG, QUYỀN LỢI VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Đối tượng

        Chủ thể được nhập khẩu phế liệu: Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

       Các phế liệu được nhập khẩu vào Việt Nam: chỉ được nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, nếu nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và được quy định trong danh mục  phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài.

2. Về quyền nhập khẩu phế liệu

       Doanh nghiệp có quyền trực tiếp nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất hoặc nhập khẩu phế liệu theo ủy thác của các doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

       Để có quyền nhập khẩu phế liệu, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Phế liệu nhập khẩu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

3. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

a) Điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu:

Điều kiện đối với doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu được quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 4 Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể như sau:

- Có kho bãi bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường;

- Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất;

- Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu:

Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu được quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014:

- Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

- Thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu quy định tại Phụ lục của Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ÂU LẠC


Địa Chỉ : Số 29/24/11 Đường Số  8,  KP 16,  P. Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0931318272 - Mr. Cư

Email: aulac.environment@gmail.com

Website: moitruongaulac.com

Zalo: 0931318272 - Văn Cư