TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

NHỮNG HỒ SƠ CẦN CÓ TRƯỚC VÀ SAU KHI XÂY DỰNG KHU RESORT TỪ 5 HA TRỞ LÊN.

NHỮNG HỒ SƠ CẦN CÓ TRƯỚC VÀ SAU KHI XÂY DỰNG KHU RESORT TỪ 5 HA TRỞ LÊN.

A. Trước khi vào hoạt động  1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Bản đề nghị thẩm định đánh giá tác động môi trường. - Bản báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh dự án. B. Sau khi đi vào...
LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ 1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ? Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định...
HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP

Hồ sơ môi trường cần thiết Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở. Công ty Môi Trường Âu Lạc gửi đến quý khách...
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Đối tượng thực hiện - Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô như trong Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015. - Chưa thi công xây dựng và hoạt động.
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Thay thế Cam Kết BVMT)

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Thay thế Cam Kết BVMT)

Kế hoạch Bảo Vệ Môi Trường (Thay thế Cam Kết BVMT) Mới đây, Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 quy định thực hiện Kế hoạch Bảo vệ Môi trường thay thế cho thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường ( Luật BVMT 2005).  1. Đối tượng thực hiện - Dự...
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Đối tượng và tần suất thực hiện - Đối tượng thực hiện: Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh tập trung cần báo cáo giám sát môi trường - Tần suất thực hiện:...
LẬP SỔ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

LẬP SỔ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Lập Sổ Đăng Ký Sổ Chủ Nguồn Thải Chất Thải Nguy Hại Để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường , để thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật, Quý doanh nghiệp cần phải đăng ký...
LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM/ ĐỀ ÁN BVMT CHI TIẾT

LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM/ ĐỀ ÁN BVMT CHI TIẾT

Lập báo cáo hoàn thành ĐTM/ Đề Án BVMT Chi tiết Điều kiện để doanh nghiệp lập báo cáo hoàn thành ĐTM Để được xác nhận báo cáo hoàn thành ĐTM khi kiểm tra việc thực hiện các công trình,...